عمومي

ماكزيمم قدرت خروجي150 W x 4 (A-/B-Ch.) / 700 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (4Ω)
200 W x 4 (A-/B-Ch.) / 1,200 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (2Ω)
400 W x 2 (A-/B-ch Bridgedable ) (4Ω Bridged)
مينمم قدرت خروجي 75 W x 4 (A-/B-Ch.) / 350 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (4Ω)
100 W x 4 (A-/B-Ch.) / 600 W x 1 (Subwoofer Ch. ) (2Ω)
200 W x 2 (A-/B-ch Bridgedable ) (4Ω Bridged)
واكنش فركانس10 Hz to 50 kHz (A-/B-Ch.)
10 Hz to 500 Hz (Subwoofer Ch.)
مقاومت ظاهري4 أوم
اعوجاج هارمونيك كل (تي اچ دي)<0.05% (A-/B-Ch.: 1 kHz)
(Subwoofer Ch. : 100 Hz)
نسبت سيگنال به نويزبزرگتر از 94 دي سي بل
ابعاد302 mm x 60 mm x 215 mm

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review