(English) Pioneer advanced sound retriever Technology

بازیاب پیشرفته صدا

جزئیات، ملایمت و وضوح، روشی كه هنرمند آن را در نظر گرفته را از همه فایل های بسیار فشرده MP3 و WMA ذخیره شده بر روی USB، گوشی های هوشمند و پخش كننده های رسانه ای قابل حمل بشنوید. با بازگرداندن داده ها كه متمایل به از دست رفتن در فرایند فشرده سازی دیجیتال می باشند، فناوری پیشرفته بازیاب صدای پایونیر، کیفیت بازتولید صدا در تمام مسیر تا فركانس های بالای 20 كیلوهرتز را افزایش می دهد.