(English) Clear Type Resistive Touch Panel

صفحه لمسی مدل شفاف و مقاوم

صفحه نمایش جدید گیرنده های پایونیر AV بطور جذاب و موج دار طراحی شده اند و برای شما افزایش دید به ارمغان می آورد.