(English) Illumination Effect

افكت روشنایی

روشنایی محوشده در داخل و خارج در زمان های مختلف، همانند هنگام برق ACC روشن و خاموش می گردد ، یک سی دی در حال بارگیری(لود) و یا خارج شدن است، و یا گیرنده بلوتوث تماس های ورودی را دریافت می كند.