فرمت های پخش كننده MP3/WMA

از فرمتهای MP3 / WMA  برای پخش فایل های صوتی از طریق USB، سی دی یا دی وی دی پشتیبانی می كند.