(English) Pioneer multi language display Technology

نمایشگر چند زبانه

گیرنده جدید پایونیر چند رسانه ای AV ویژگی های نمایشگر چند زبانه منو و متن برچسب ID3 را ارائه می دهد.