(English) Pioneer super tuner 3d Technology

Supertuner IIID

تیونر افسانه ای برتر پایونیر Supertuner IIID ترکیبی از بهترین فناوری های دیجیتال و آنالوگ برای کاهش تغییرات و دفرمه شدن صدا است كه برای شما یك FM استثنایی و كارایی AM به ارمغان می آورد. اگر شما در منطقه ای زندگی می کنید که در آن دریافت ضعیف است، بهبود بزرگی در تقویت سیگنال خواهید شنید. و هنگامی که شما در نزدیکی ساختمان های بلند هستید، Supertuner IIID سر و صدای چندگانه كه از انعكاس سیگنال از ساختمانها ایجاد می شود را كاهش می دهد.