Pioneer

Pioneer

Pioneer

Pioneer

عمومي

Pioneer

TS-WX306B

Pioneer

TS-W1500PRO

Pioneer

TS-W1200PRO

Size30 cm (12")38 cm ( 15" )30 cm (12")
1,300 W(English) 2,000 W1,500 W
RMS350 W(English) 600 W450 W
واكنش فركانس20 هرتز تا 125 هرتز20 Hz to 300 Hz20 Hz to 500 Hz
Sensitivity ( 1W / 1m )94 دي سي بل98 dB105 dB
آمپدانس4 اهمDual 4 ΩDual 4 Ω
Recommended Enclosure -56.7 liters35.4 liters
Mounting Depth -167 mm133 mm
Cut-Out Dimensions -ø 353 mmø283 mm

Z FULL RANGE