عمومي

ماكزيمم قدرت خروجي1,000 W x 1 (4Ω)
1,600 W x 1 (2Ω)
2,400 W x 1 (1Ω)
مينمم قدرت خروجي 500 W x 1 (4Ω)
800 W x 1 (2Ω)
1,200 W x 1 (1Ω)
واكنش فركانس10 Hz to 240 Hz
مقاومت ظاهري
اعوجاج هارمونيك كل (تي اچ دي)<0.5% (100 Hz)
نسبت سيگنال به نويز>100 dB
ابعاد302 mm x 60 mm x 215 mm

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review