عمومي

ماكزيمم قدرت خروجي260 W x 4 (4Ω)
400 W x 4 (2Ω)
800 W x 2 (4Ω Bridged)
مينمم قدرت خروجي 130 W x 4 (4Ω)
200 W x 4 (2Ω)
130 W x 4 (1Ω)
400 W x 2 (4Ω Bridged)
واكنش فركانس10 Hz to 50 kHz
مقاومت ظاهري
اعوجاج هارمونيك كل (تي اچ دي)<0.05%
نسبت سيگنال به نويز>95 dB
ابعاد302 mm x 60 mm x 215 mm

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review